HomeBlogEn de laatste scores zijn............

En de laatste scores zijn............

En de laatste scores zijn............

En de laatste scores zijn…………

Wat zijn de belangrijkste resultaten van ons laatste onderzoek?

We hebben recentelijk ongeveer 100 mensen geïnterviewd over hoe tevreden zij zijn over hun leveranciers en welke NPS-score zij geven.   

De leveranciers krijgen een gemiddeld rapportcijfer 7,3 en een NPS-score van – 1,3 van hun klanten. Deze resultaten zijn in lijn met resultaten van onze eerdere onderzoeken.  Het blijkt dus uitdagend te zijn om een rapportcijfer 8, het niveau van het verschil maken, en een positieve NPS-score te halen.   

Wat klanten zeggen dat hun leveranciers moeten verbeteren om hogere scores te bereiken:                            Heb je basics op orde, denk aan leverbetrouwbaarheid.                                                                                            Snap en ken mij tot in detail, zoals mijn operatie, mijn verdienmodel etc..                                                                Ga actief op zoek naar de gemeenschappelijkheid tussen mijn en jouw visie, de “fit”, en maak dat concreet. Maak partnership concreet en maak een gezamenlijk groei plan.    

Onze ervaring als je als leverancier wil uitblinken bij je klant: formuleer een concrete ambitie en stel een multidisciplinair team samen dat die ambitie bij de klant gaat waarmaken.

Welke stappen zet jij om van jouw klant een ambassadeur te maken?

Praat eens met Matty Geertsen 06-10516021 of Marco Geertsen 06-10519173.