HomeBlogHet verschil maken?

Het verschil maken?

Het verschil maken?

Het verschil maken?

Hoe dit te realiseren?

In eerdere blogs schreef ik over de resultaten van onze onderzoeken. Sinds 2000 hebben we meer dan 3000 klanten van leveranciers F2F gesproken.

Wat zijn onze belangrijkste bevindingen?

We constateerden in onze onderzoeken dat veel leveranciers een gemiddeld rapport cijfer 7 haalden. De gemeten onderwerpen waren o.a.; klantgerichtheid, accountmanagement, marktkennis, bereikbaarheid, innovatie, condities, partnership, visie en E-commerce. Twee jaar later was het gemiddelde rapportcijfer nauwelijks gestegen. Terwijl de resultaten van het onderzoek actionable gemaakt werden.

Wat is er nodig?

Het verschil maken vergt veel energie, tijd, resources en een programma. Het vergt een sterke wil en ambitie om dat te bereiken. Aanvullend heeft het langdurig commitment nodig vanuit de directie. Het is niet alleen een sales en/of marketing verantwoordelijkheid.  

De noodzaak om het verschil te willen maken wordt groter in verzadigde markten waar er meerdere aanbieders zijn en de intrinsieke product verschillen klein. Hier geldt met name dat de mensen het verschil maken. Lees mijn eerdere blog over de cruciale rol van de accountmanager.

Weten hoe het verschil te maken, nieuwsgierig naar een programma?

Praat eens met Matty Geertsen 06-10516021 of Marco Geertsen 06-10519173.