HomeBlogHoe bouw je langdurige wederkerige zakenrelaties?

Hoe bouw je langdurige wederkerige zakenrelaties?

Hoe bouw je langdurige wederkerige zakenrelaties?

 

Partnership is een van terugkerende thema’s tijdens de vele gesprekken die ik voer in het kader van klantentevredenheidsonderzoek.

Wat is volgens klanten een van de succesfactoren van echt partnership?

Een langdurige relatie is wezenlijk om te komen tot partnership. De accountmanager en zijn team zijn meerdere jaren bezig om de relatie en dus partnership te bouwen. Wisselingen in het team helpen dan niet. Dat geldt ook voor de inkopende kant.

Wat ervaren klanten als het gaat om wederkerige relaties? Ze spreken dan over een steeds toenemend begrip over elkaars problemen en uitdagingen. Elkaars taal gaan spreken. Echt snappen wat de ander bedoelt en weten wat hem bezighoudt. Elkaars bedrijfsprocessen kennen met alle (on)mogelijkheden die daarbij horen. Weten dat als je een beroep op elkaar doet dat er meteen actie wordt ondernomen of de dialoog wordt gezocht. Elkaar de ruimte geven te ondernemen en ook samen ondernemen.

Het is bij zakelijke relaties hetzelfde als bij “normale” relaties. Die worden beter en verdiepen zich over de jaren. Ervan uitgaande dat je oprecht wil bouwen aan de relatie.

Zonder een oprechte wil om aan een relatie te bouwen is partnership en een NPS-score 9 een illusie.