HomeBlogHoe Customer Excellence ontwikkelen voor Ad van...

Hoe Customer Excellence ontwikkelen voor Ad van Geloven

Hoe Customer Excellence ontwikkelen voor Ad van Geloven

Het begint bij continue meten

De sales organisatie van Ad van Geloven kreeg vanuit het klanttevredenheidonderzoek van Customore Consulting veel ontwikkelpunten mee vanuit haar klanten. De organisatie heeft dit cadeautje met beide handen aangegrepen. Vervolgens is aan Customore gevraagd om de ontwikkelpunten in een logisch opgebouwd programma verder gestalte te geven met de organisatie, om haar zo de benodigde stappen vooruit te brengen.

Daarna continue verbeteren

Doordat het Customer Excellence Programma van Customore Consulting per definitie maatwerk is, geschreven op basis van de vraag van de klant, was het de logische weg om te gaan bewandelen voor Ad van Geloven. In het Customer Excellence programma staan elementen als “de echte klant aanwezig”, gesprekstechnieken, leren door ervaren en herhalen, balans tussen inhoud en gedrag en planmatig klantmanagement hoog in het vaandel. Door ze toe te spitsen op de uitkomsten van het onderzoek werden ze werkbaar voor Ad van Geloven.

Wat levert het op?

De medewerkers van Ad van Geloven hebben vooral veel gewerkt aan proces ondersteunend gedrag in de periode dat het Customer Excellence Programma liep. Veel basistechnieken waren er reeds, het was de uitdaging om hier gedrag aan te koppelen, wat deze ook zou verwaarden. Dit is iets wat we ook bij onze andere klanten, onder meer Farm Frites en Friesland Campina, hebben mogen ervaren. Resultante was, dat er veel effectievere gesprekken bij de klant zijn gevoerd, op een breder speelveld. Juist door de klant van in dit geval Ad van Geloven, een prominente plaats in het programma te geven, hebben de stappen die de medewerkers op inhoud en gedrag hebben gezet, echt effect gekregen.

Weten hoe? 

Wilt u weten wat Customer Excellence voor u kan opleveren, neem dan contact op met Matty Geertsen 06-10516021 of Marco Geertsen 06-10519173