HomeBlogHoe effectief zijn jouw klant contacten?

Hoe effectief zijn jouw klant contacten?

Hoe effectief zijn jouw klant contacten?

Hoe effectief zijn jouw klant contacten?

En vervolgens hoe efficiënt zijn deze?

Ik zie regelmatig account plannen waarin de DMU van de klant beschreven staat en het aantal bezoeken dat we bij die klant en zijn mensen gaan brengen. Meestal gelijkelijk over het jaar verdeeld.  

Klant contacten, frequentie en medium zouden idealiter gekoppeld moeten worden aan hetgeen je er wil bereiken. En in hoeverre dat strookt met de visie en doelstellingen van de klant en die van je eigen bedrijf.  Spreek ik de juiste mensen, in de juiste frequentie, en doe ik de juiste dingen die ertoe leiden dat we ons, liefst gezamenlijke, doel in tijd gaan bereiken.  

Als het bovenstaande concreet is beschreven is de vervolgvraag: hoe zet ik mijn resources, mensen en geld, en die van de klant zo effectief en efficiënt mogelijk in om de gezamenlijke doelstellingen te bereiken. Tevens: wat willen en kunnen we meten om te zien of we op de goede weg zijn. Aanvullend, hoe vaak bouwen we, de klant en jij, monitor momenten in om  eventueel bij te sturen. Wie van de klant en wie van de eigen organisatie spreken elkaar dan?

Hoe effectiever en efficiënter omgaan met jouw klant?

Praat eens met Matty Geertsen 06-10516021 of Marco Geertsen 06-10519173.