HomeBlogIs een sales ambitie, in klantscore termen, nodig?

Is een sales ambitie, in klantscore termen, nodig?

Is een sales ambitie, in klantscore termen, nodig?

 

Met een sales ambitie bedoel ik een ambitie geformuleerd in bijvoorbeeld een NPS-score. We willen bij die klant of set van klanten een NPS-score 9 halen. Ik heb het hier dus niet over inside out geformuleerde ambities zoals; omzet, marge, kilo’s, hectoliters, marktaandeel etc..

Leiderschap bestaat uit, richting geven, kaders bepalen, meten en je mensen beter maken. Dat is de reden dat, m.i., een sales ambitie in klantscore termen noodzakelijk is. Dat is namelijk de richting.

Een praktijk voorbeeld. Ik mocht een paar weken geleden een workshop houden bij een klant die aan retail levert. Gevraagd door de leverende disciplines, niet door sales. Doel was om de klant en klantbeelden dieper in de organisatie levend te maken. Gedurende de workshop werd duidelijk dat men niet wist wat hun organisatie met die klanten wilde, wat de ambitie was? Men had behoefte aan richting, die er niet was. Ze wisten derhalve niet goed hoe hun eigen resources in te zetten en op welke klant of klanten. Kortom onduidelijk. Ze gaven letterlijk aan het gevoel te hebben aan het watertrappelen te zijn.     

Formuleer je ambitie, schep kaders, meet en ga met de complete organisatie die ambitie verwezenlijken. Dat levert een effectieve inzet van je eigen resources op. Tegelijkertijd vergroot je de kans op een relationele lock-in met je klant.