HomeBlogWat kunnen we leren van Auping?

Wat kunnen we leren van Auping?

Wat kunnen we leren van Auping?

Wat kunnen we leren van Auping?

Ik stuitte vorige week op een stuk over Auping waarbij me het volgende opviel. Ze moedigen mensen in de organisatie aan ondernemerschap te tonen met het volgende motto, “Care to Dare”. Ze bieden hun medewerkers een veilige omgeving om te durven waarbij ze ook fouten mogen maken. Fouten maken is onlosmakelijk verbonden met leren en ontwikkelen.

Care to Dare geldt, wat mij betreft, bij uitstek voor verkoop professionals. Zij moeten door de organisatie krachtig gemaakt worden, empowered, om te durven ondernemen. Om alle vragen bij hun klanten te durven stellen, om de voor hun klanten relevante oplossingen te durven inbrengen en daarbij serieus genomen te worden. De organisatie moet het ondernemerschap van verkopers belonen en aanmoedigen en niet plat slaan met reacties als; ”the computer says no.”  

We weten uit ervaring dat enthousiaste en ondernemende verkopers die 3 keer hun creatieve oplossing voor de problemen van hun klanten intern onbeantwoord hebben gekregen, dat niet meer zullen doen. Zij zullen niet meer creatief meedenken met hun klanten omdat ze geleerd hebben dat het antwoord van de organisatie toch nee is. Vervolgens zullen ze klant vragen beantwoorden met, dat kunnen we niet. Gevolg, heel veel klant vragen bereiken de organisatie niet meer omdat de verkoper ze afvangt met het antwoord nee.    

Wanneer maak jij van jou verkopers ondernemers?  Care to dare.