HomeBlogWat maakt een accountmanager goed?

Wat maakt een accountmanager goed?

Wat maakt een accountmanager goed?

Wat maakt een accountmanager goed?

Welke eigenschappen bezit een goede account manager?

In eerdere blogs schreef ik over het belang van goed accountmanagement en dat verkopen een serieus vak is. De accountmanager is de belangrijkste bepaler van een hoge NPS-score en van méér omzet.

Welke eigenschappen bezit nu een goede accountmanager?

Volgens ons onderzoek, meer dan 3000 klant interviews, komen de volgende eigenschappen naar boven. Dit is wat klanten willen zien als ze met een accountmanager aan tafel zitten. De meest genoemde en belangrijkste eigenschap is inlevingsvermogen. Vervolgens noemt men; het nakomen van afspraken en goed voorbereid zijn, de klant proactief ontzorgen, open communiceren en goed luisteren, eerlijk, duidelijk en transparant zijn. Beslissingsbevoegd, besluitvaardig en daadkrachtig zijn. Ben creatief, inventief, oplossingsgericht en flexibel.  

Aanvullend vinden klanten dat de accountmanager over veel kennis moet beschikken. Zoals; ken de klant van de klant, ken de markt, het kanaal, het segment, de ketenpartijen, haar trends en dynamieken. Ken de klant en haar organisatie, processen, kpi’s, doelstellingen, verdienmodel etc., de werk vloer. Ken je eigen product in al haar toepassingen. Ken je eigen organisatie en processen. Ken je concurrent.

Er worden, vanuit de klant, nogal wat eisen aan accountmanagement gesteld.

Dat vereist geëngageerde accountmanagers en dito organisaties om aan al die eisen te voldoen. Ervan uitgaande dat we willen uitblinken en het verschil willen maken bij die klant?

Weten hoe uit te blinken?

Praat eens met Matty Geertsen 06-10516021 of Marco Geertsen 06-10519173.