HomeBlogÉén CX manager? Iedereen is een CX  manager!...

Één CX manager? Iedereen is een CX  manager!

Één CX manager? Iedereen is een CX  manager!

Één CX manager? Iedereen is een CX  manager!

Er zijn steeds meer bedrijven die een CX manager aanstellen.

CX staat voor Customer Experience.

De CX is manager wordt verantwoordelijk gemaakt voor:

  • De ontwikkeling en implementatie van customer experience strategieën en initiatieven.
  • Het analyseren van klant feedback data om verbeterpotentieel zichtbaar te maken.
  • Consistente en positieve klant interacties via alle kanalen en raakpunten.
  • De samenwerking met multidisciplinaire teams om klanttevredenheid te laten groeien.
  • Continu meten van de klanttevredenheid.

Op het moment dat je wil verbeteren op klanttevredenheid snapt eenieder dat er iemand in  de organisatie verantwoordelijk moet zijn om de te behalen ambitie dichterbij te brengen. De CX manager.

De optimale situatie is echter dat eenieder in het bedrijf bezig is met verbeteringen die de klant echt helpen. Voor iedereen in de organisatie zou de klant het ’Leitmotiv’ moeten zijn. De klant zou altijd een belangrijke leidraad moeten zijn voor te nemen beslissingen. De klant centraal ofwel de klant is van ons allemaal. In basis is iedereen in de organisatie een CX manager.

Essentieel is wel dat als we als organisatie willen verbeteren op klanttevredenheid, begint dat bij de directie. Customer Centric willen zijn en iedereen is een CX manager start bij een gecommitteerd en geëngageerde directie.