HomeBlogIs sales een ondergeschoven kindje?

Is sales een ondergeschoven kindje?

Is sales een ondergeschoven kindje?

Het artikel van Janneke Vermeulen in Foodpersonality, “Sales is vaak een ondergeschoven kindje”, triggerde me. De strekking is, volgens mij, dat bij veel grote food bedrijven sales en de sales discipline te weinig aandacht krijgt en er te weinig resources worden vrijgemaakt om te excelleren in sales.    

De voorbeelden die Janneke aanhaalt komen van een ervaringsdeskundige, Dick ten Voorde.

Ze zijn herkenbaar en lijken een aantal oorzaken te hebben;

  • Inside out denken en doen van organisaties.
  • Sales wordt als discipline/vak minder serieus genomen.
  • Sales lijkt minder aanzien te genieten.
  • We selecteren en ontwikkelen onvoldoende op sales talenten.
  • We gunnen onszelf de tijd niet om een volwassen wederkerige relatie te bouwen met onze klanten.

Er zijn, wat mij betreft, 2 feiten die zouden moeten leiden tot anders omgaan met sales en de sales discipline;

  • De accountmanager, verkoper is een van de meest bepalende impactvolle factor op weg naar een NPS score 9. Het doet er serieus toe wie je naar de klant stuurt.
  • De accountmanager, verkoper die een rapportcijfer 8 of hoger scoort in de ogen van zijn klant haalt minimaal 10% meer omzet binnen in vergelijking met zijn collega die een 7 of lager scoort.

Kortom alle reden om sales en de sales professie meer aandacht en resources te schenken.