HomeBlogKlantenteams: het werkt!

Klantenteams: het werkt!

Klantenteams: het werkt!

Een aantal klanten van ons heeft o.b.v. de resultaten van hun klanttevredenheidsonderzoek besloten om multidisciplinaire klantenteams samen te stellen om zo hun klant nog beter en onderscheidender te kunnen bedienen.  

Hun ervaringen zijn dat dit erg goed werkt, omdat:

 • Allignment in- en extern. Klanten werken ook vaak in teams.
 • Effectieve samenwerking door duidelijkheid over speerpunten (wat doen we samen wel en wat niet). In- en extern.
 • Deelnemers in het proces beginnen elkaar te kennen, te begrijpen en zoeken elkaar dientengevolge ook sneller op:
  • Effectieve en efficiënte communicatie (in functie van de gemaakte afspraken/doelstellingen)
 • Iedereen, in- en extern, is zonder uitzondering enthousiast.

Men wil niet meer zonder. De klant ook niet.

Hoe Het werkt? Een klantenteam:

 • Werkt multidisciplinair, denk aan: Accountmanagers, E-commerce managers, marketing managers, sales support, logistiek/supply chain etc..
 • Kent een teamlead die faciliteert en uiteindelijk besluit. 
 • Overlegt frequent en actiegericht. b.v. 1x per maand
 • Werkt met een goede set van spelregels, waardoor bijeenkomsten effectief en efficiënt verlopen:
  • Met dezelfde agenda
  • Met maandelijks standaard de dezelfde, bijgewerkte actuele insights, kennis, info en actiepunten:
   • Waar iedereen persoonlijk verantwoordelijk voor is.
   • Die op een gedeelde virtuele gedeelde schijf toegankelijk zijn.
  • Maken als team de jaarplannen in overleg met de klant.
 • Het klantenteam spreekt regelmatig met het team bij de klant om insights en voortgang te bespreken.
  • Er ontstaat over en weer begrip, allignment en de blinde vlekken worden ook meteen duidelijk
  • Mensen weten elkaar over en weer beter te vinden over de belangrijke onderwerpen gekoppeld aan de duidelijke gezamenlijke doelstelling.

Kortom, wat houdt je nog tegen om morgen te starten met het installeren van klantenteams?