HomeBlog"O ja, de klant......................."

"O ja, de klant......................."

"O ja, de klant......................."

Dat was een uitspraak van een verkoop directeur die vertelde dat in zijn organisatie zoveel onderwerpen worden besproken met een interne focus dat er af en toe iemand de vinger opsteekt en zeg; O ja, de klant wat heeft die eraan? Waardoor dan pas de klant in de mogelijke oplossingen betrokken wordt.

Die uitspraak was voor de andere verkoop directeuren in de zaal heel herkenbaar. We hebben vaak zoveel op ons bordje liggen dat we de klant vergeten.

Andere gedeelde belemmeringen om het niet over klant te hebben waren:

  • Customer Intimacy is geen leitmotiv voor de organisatie.
  • De focus op korte termijn doelstellingen en targets.
  • Een bedrijfscultuur gericht op continuïteit in plaats van uitblinken.
  • Geen concrete ambitie om uit te blinken op klantgerichtheid en dus geen concrete stappen.

Tegelijkertijd ging er bij deze verkoop directeuren ook al veel goed, denk aan:

  • Strikte keuzes gemaakt bij welke klanten we willen uitblinken.
  • Strikte keuzes gemaakt in de team samenstelling waarmee we willen uitblinken.
  • Multidisciplinaire teams samengesteld die, als team, strategie en tactiek bepalen.
  • Een lonkend perspectief of ambitie hebben geformuleerd als punt op de horizon.

Waar ze het met zijn allen over eens waren is, dat uitblinken bij je klant een lange adem vergt en dat begint bij, iedere dag een beetje beter.

Begin dus vanaf vandaag met O ja, de klant; Wat doen we vandaag een beetje beter voor hem?