HomeBlogUitblinken in klantgerichtheid is meer gebaat b...

Uitblinken in klantgerichtheid is meer gebaat bij progressie dan perfectie.

Uitblinken in klantgerichtheid is meer gebaat bij progressie dan perfectie.

Het motto van Bidfood; ‘Progressie voor perfectie’, zette me aan het denken. Dat is, als het gaat om uitblinken in klantgerichtheid, ook zo.   

Laten we vooral stappen zetten met de klant om te komen tot een NPS-score 9, dan ons druk maken of alles wat we samen doen perfect gebeurt. De stappen die we samen met de klant zetten gaat over de thema’s waar we samen de stappen willen en kunnen zetten.

Willen uitblinken in klantgerichtheid kent wel een aantal voorwaarden, denk ik. Deze zijn:

  • De wil en het commitment vanuit de directie
  • Een concrete ambitie, die iedereen in de organisatie kent
  • Eigenaarschap op alle lagen in de organisatie
  • Een continue feedback stroom

Bij de laatste voorwaarde gaat het over progressie boven perfectie.

Dat betekent dat je een continue kringloop organiseert van feedback van de klant waarbij je regelmatig bij die klant zit om de progressie gemaakt op basis van eerdere feedback te bespreken. Gelijk aan, elke dag een beetje beter.

De klant krijgt aandacht en wordt serieus genomen omdat hij ervaart dat zijn gegeven feedback verwerkt is in andere voorstellen, oplossingen, product aanpassingen etc.. De continue feedback kringloop in niets meer of minder dan gestructureerde aandacht.

Zeg nou zelf, dat wil je zelf toch ook als je klant bent, serieus genomen worden?

Het is zoals IKEA het zegt in haar commercials; Alles dat aandacht krijgt groeit.